VILNIUS GRAND PRIX 2016

NUOSTATAI

Renginio programa:

8:30 – 13:00 registracija, numerių išdavimas.
10:00 – 33 km. važiavimas
12:00 – 3 km ,,BEACTIVE” vaikų važiavimas
12:30 –,,Paroc komandų taurė” 12 km. važiavimas  (dalyvauja įmonės/šeimos/maxi komandos) ir VILTIS paramos važiavimas
14:00 – 12 km. mokyklų važiavimas

TERRASPORT riedučių važiavimas

12:00 – 14:00 registracija, numerių išdavimas.
15:00 – 8 km. ir 4 km. riedučių važiavimas
15:30 – 500 m. vaikų riedučių važiavimas
15:45 – 1 km. vaikų riedučių važiavimas
16:00 – 1,5 km. vaikų riedučių važiavimas
16:30 – apdovanojimai

 1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
 2. Dviračių lenktynes „Vilnius Grand Prix 2016“ 

Renginio data: 2016 m. rugsėjo mėn 17 d.  Vieta: Vilnius.

 1. Vilniaus Grand Prix tikslai:
  • plėtoti sveiką gyvenimo būdą ir dviračių sporto masiškumą;
  • populiarinti dviračių sportą ir važinėjimą dviračiu visiems;
  • skatinti užsiimti dviračių sportu;
  • skatinti dviračio, kaip ekologiškos transporto priemonės, naudojimą;
  • propaguoti aktyvų laisvalaikio praleidimą;
  • pristatyti Vilnių, kaip draugišką dviračių sportui, miestą.
 2. ORGANIZATORIAI IR VYKDYTOJAI
 3. Vilnius GP organizuoja ir vykdo Pro Cycling LT ir Kalnų dviračių (MTB) sporto federacija, organizaciniai partneriai: Asociacija ,,Sportas visiems“,  VšĮ ,,Sveikas miestas“, Riedėk.lt akademija ir Lietuvos dviračių sporto federacija

Oficialus renginio puslapis – www.vilniusgrandprix.lt

III. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Varžybų etapai vykdomi vadovaujantis Vilnius GP nuostatais, kuriuose nurodyta visa informacija (vieta, trasa, programa, registracija, dalyviai ir kt.). Vilnius GP vykdoma vadovaujantis šiais nuostatais ir Vilnius GP organizatorių sprendimais.
 2. DALYVIAI
 3. Varžybose gali dalyvauti visi norintys. Asmenys iki 18 metų amžiaus privalo pateikti rašytinio bent vieno iš tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo kopiją atsiimant starto paketą, išskyrus atvejus, kai su tokiu asmeniu varžybose kartu dalyvauja vienas iš tėvų ar globėjų.

 

Važiavimas Amžiaus grupė Ratų skaičius
33 km. V16 – berniukai, g.m. 2000 ir jaunesni. 11 ratų (33 km.)
  M16 – mergaitės, g.m. 2000 ir jaunesnės. 11 ratų (33 km.)
  V18 – vaikinai, g.m. nuo 1998 iki 1999 m. 11 ratų (33 km.)
  M18 – merginos, g.m. nuo 1998 iki 1999 m. 11 ratų (33 km.)
  V – vyrai, g.m. nuo 1987 iki 1997 m. arba vyresni, nepriskiriantys savęs žemiau nurodytoms grupėms. 11 ratų (33 km.)
  M– moterys, g.m. nuo 1987 iki 1997 m. arba vyresnės, nepriskiriančios savęs žemiau nurodytoms grupėms. 11 ratų (33 km.)
  V30 – vyrai, g.m. nuo 1977 iki 1986 m. 11 ratų (33 km.)
  M30 – moterys, g.m. nuo 1977 iki 1986 m. 11 ratų (33 km.)
  V40 – vyrai, g.m. nuo 1967 iki 1976 m. 11 ratų (33 km.)
  M40 – moterys, g.m. nuo 1967 iki 1976 m. 11 ratų (33 km.)
  V50 – vyrai, g.m. nuo 1957 iki 1966 m. 11 ratų (33 km.)
  M50 – moterys, g.m. nuo 1957 iki 1966 m. 11 ratų (33 km.)
  V60 – vyrai, g.m. nuo 1947 iki 1956 m. 11 ratų (33 km.)
  V70 – vyrai, g.m. 1946 m. ir vyresni. 11 ratų (33 km.)
12 km. – PAROC važiavimas Masiškiausia įmonė 4 ratai (12 km.)
  Greičiausia įmonė 4 ratai (12 km.)
  Maxi komanda 4 ratai (12 km.)
  Greičiausia šeima 4 ratai (12 km.)
  Maxi šeima 4 ratai (12 km.)
Mokyklų Maxi mokykla 4 ratai (12 km.)
  Greičiausia mokykla 4 ratai (12 km.)
Vaikų Berniukai 3-5 m. 3 km
  Mergaitės 3-5 m. 3 km
  Berniukai 6-8 m. 3 km
  Mergaitės 6-8 m. 3 m
Riedučiai Berniukai 5-6 m 500 m
  Mergaitės 5-6 m 500 m
  Berniukai 7-9m 1000 m
  Mergaitės 7-9  m 1000 m
  Berniukai 10-12 m 1 500 m
  Mergaitės 10-12 m 1 500 m
  Mėgėjai 13+ m vyrai 4 km
  Mėgėjai 13+ m moterys 4 km
  Sportininkai vyrai 8 km
  Sportininkai moterys 8 km

 

Jeigu atskirose amžiaus grupėse užsiregistruos 5 (penki), ar mažiau dalyvių, grupės bus apjungiamos atitinkamai su jaunesne amžiaus grupe.

Įmonės: Komandą sudaro neribotas kiekis žmonių (visi turi dirbti toje pačioje įmonėje). Viena įmonė gali registruoti neribotą kiekį komandų.

Masiškiausia įmonė – Į įskaitą įtraukiamas bendras visų komandos narių įveiktas atstumas kilometrais. Laimėtoja bus ta komanda, kurios nariai bus įveikę daugiausia kilometrų.

Greičiausia įmonė – į įskaitą įtraukiama tik trijų greičiausių komandos narių laikai. Jeigu finišuoja mažiau, nei penki komandos nariai, rezultatas nėra įskaitomas. Laimės ta komanda, kurios penkių greičiausių narių finišo laikas bus trumpiausias.

Maxi komanda – komandą sudaro neribotas kiekis žmonių.  Į komandos įskaitą įtraukiamas bendras visų komandos narių įveiktas atstumas kilometrais. Laimės ta komanda, kurios nariai bus nuvažiavę didžiausią atstumą.

Šeimų įskaita: šeimos komandą sudaro ne mažiau, nei du tos pačios šeimos nariai. Narių skaičius neribojamas.

Šeima – giminystės ryšiais susieta žmonių grupė, kurią sudaro tėvai ir vaikai, seneliai, anūkai bei kiti kartu gyvenantys giminaičiai.

Kilus neaiškumams dėl dalyvių tapatybės, ar amžiaus, organizatoriai turi teisę pareikalauti asmens dokumentų. Nepateikus – rezultatas anuliuojamas, šeima nepretenduoja į prizines vietas.

Greičiausia šeima – į įskaitą įtraukiama tik dviejų greičiausių šeimos narių laikai. Jeigu finišuoja mažiau, nei du komandos nariai, rezultatas nėra įskaitomas. Laimės ta šeima, kurios dviejų greičiausių narių finišo laikas bus trumpiausias.

Maxi šeima – Į įskaitą įtraukiama bendras visų šeimos narių įveiktas atstumas kilometrais. Laimės ta šeima, kurios nariai bus nuvažiavę didžiausią atstumą.

Mokyklų važiavimas: Šiame važiavime gali registruotis tik mokyklos. Komandą gali sudaryti neribotas skaičius tos pačios mokyklos mokinių.

Maxi mokykla – į įskaitą įtraukiamas bendras visų komandos narių įveiktas atstumas kilometrais. Laimi mokykla, nuvažiavusi didžiausią atstumą.

Greičiausia mokykla:

1-4 klasė – įskaitoje dalyvauja visi registruoti mokyklos 1-4 klasių mokiniai. Sumuojami greičiausių trijų mokinių finišo laikai. Laimės ta mokykla, kurios greičiausių penkių narių finišo laikų suma bus mažiausia.

5-8 klasė – įskaitoje dalyvauja visi registruoti mokyklos 5-8 klasių mokiniai. Sumuojami greičiausių trijų mokinių finišo laikai. Laimės ta mokykla, kurios greičiausių penkių narių finišo laikų suma bus mažiausia.

9-12 klasė – įskaitoje dalyvauja visi mokyklos 9-12 klasių mokiniai. Sumuojami greičiausių trijų mokinių finišo laikai. Laimės ta mokykla, kurios greičiausių penkių narių finišo laikų suma bus mažiausia.

Vaikai:

Berniukai 3-5 m.: nuo 3 iki 5 m. amžiaus berniukai.

Mergaitės 3-5 m.: nuo 3 iki 5 m. amžiaus mergaitės.

Berniukai 6-8 m.: nuo 6 iki 8 m. amžiaus berniukai.

Mergaitės 6-8 m.: nuo 6 iki 8 m. amžiaus mergaitės.

Riedučiai:

Berniukai 5-6 m. : nuo 5 iki 6 m. amžiaus berniukai.

Mergaitės 5-6 m. : nuo 5 iki 6 m. amžiaus mergaitės.

Berniukai 8-9 m. : nuo 8 iki 9 m. amžiaus berniukai.

Mergaitės 8-9 m. : nuo 8 iki 9 m. amžiaus mergaitės.

Berniukai 10-12 m. : nuo 10 iki 12 m. amžiaus berniukai.

Mergaitės 10-12 m. : nuo 10 iki 12 m. amžiaus mergaitės.

Mėgėjai, vyrai: vyrai ir vaikinai nuo 13 m. amžiaus.

Mėgėjai, moterys: moterys ir merginos nuo 13 m. amžiaus.

Vyrai: vyrai ir vaikinai nuo 13 m. amžiaus.

Moterys: moterys ir merginos nuo 13 m. amžiaus.

 1. DALYVIŲ REGISTRACIJA IR STARTO PAKETO IŠDAVIMAS
 2. Vilnius GP varžybų dalyviai gali registruotis išankstinės registracijos metu internetult iki 2016 m. rugsėjo 15 d.  23:59 val.
 3. Registruodamasis varžyboms dalyvis turi nurodyti tikslius savo vardo, pavardės ir gimimo metų duomenis. Lietuviški vardai ir pavardės turi būti rašomi lietuviškais rašmenimis, naudojant vienodus skyrybos ir tarpus žyminčius simbolius.
 4. Jeigu registruojantis nurodomi duomenys su klaidomis, dalyvis gali atlikti pakeitimus tik iki išankstinės registracijos pabaigos ir tik naudodamasis registravimosi sistemos funkcionalumu.

Dalyviai neteisingai pateikę savo gimimo metų, ar lyties duomenis ir dėl to klasifikuoti netinkamoje amžiaus grupėje, diskvalifikuojami.

Registruojant mokyklą privalomas oficialus mokyklos pavadinimas, turi būti rašoma lietuviškais rašmenimis, naudojant vienodus skyrybos ir tarpus žyminčius simbolius. Registruoti galima tik tuos mokinius, kurie mokosi minėtoje mokykloje. Varžybų dieną dalyviams privaloma turėti galiojančius moksleivio pažymėjimus tapatybei įrodyti, esant neaiškumams. Komandos paraišką pildo mokyklos atstovas, organizatoriams nurodydamas visų dalyvaujančių mokinių duomenis. Atskirai kiekvienam dalyviui registruotis nereikia.

 1. Registruojant įmonę, į komandą galima įtraukti tik oficialiai minėtoje įmonėje dirbančius asmenis. Registruojant komandą nurodomi visi dalyviai, jiems atskirai registruotis nereikia.
 2. Registruojant šeimą, į komandą galima įtraukti tik minėtos šeimos (giminės) narius. Registruojant nurodomi visų dalyvių duomenys, jiems atskirai registruotis nereikia.
 3. Dalyvių starto mokestis
Važiavimas Registracija iki 2016 m. rugsėjo 15 d. 23:59 val. Registracija vietoje
33 km.: M16, V16, M18, V18 5 eur 10 eur
33 km.: V, M, V30, M30, V40, M40, V50, M50 5 eur 10 eur
33 km.: V60, V70 Nemokamai 5 eur
Įmonės komanda 50 eur 100 eur
Maxi komanda 30 eur 50 eur
Šeima 10 eur 15 eur
Mokyklos Nemokamai 15 eur
BEACTIVE vaikų ir vaikų riedučių Nemokamai 5 eur
Riedučiai: mėgėjai, sportininkai 5 eur 10 eur
 1. Starto moketį sudaro: starto paketas (dalyvio numeris, elektroninio rezultatų registravimo daviklio nuoma varžyboms), pažymėta varžybų trasa, dalyvio trasos įveikimo laiko fiksavimas ir atvaizdavimas rezultatuose, medicinos pagalba, prizinių vietų apdovanojimas.

*Vaikų riedučių rezultatas nėra fiksuojamas laiko matavimo įranga.

 1. Registracija internetu įskaitoma tik tada, kai apmokamas starto mokestis pavedimu į organizatorių sąskaitą. Jeigu starto mokesčio nėra, įskaitoma tada, kai atsiunčiama užpildyta paraiška. Neapmokėjus starto mokesčio iki paskutinės išankstinės registracijos dienos, dalyvio anketa panaikinama, jis turi registruotis iš naujo ir mokėti didesnį starto mokestį.
 2. NUGALĖTOJŲ IŠAIŠKINIMAS, REZULTATŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS
 3. Nugalėtojų išaiškinimas

Vilnius Grand Prix varžybose yra šios įskaitos:

 • Sporto grupė (asmeninė įskaita) – vedama atskirai vyrų ir moterų įskaita pagal amžiaus grupes.
 • Tautos grupė:

o   Greičiausia įmonė – į varžybų rezultatą bus įtraukiama tik penkių greičiausių komandos narių laikai. Jeigu finišuoja mažiau, nei penki komandos nariai, rezultatas nėra įskaitomas. Laimės ta komanda, kurios penkių greičiausių narių finišo laikas bus trumpiausias.

o   Masiškiausia įmonė – Į įskaitą įtraukiamas bendras visų komandos narių įveiktas atstumas kilometrais. Laimėtoja bus ta komanda, kurios nariai bus įveikę daugiausia kilometrų.

o   Maxi komanda – Į komandos įskaitą įtraukiamas bendras visų komandos narių įveiktas atstumas kilometrais. Laimės ta komanda, kurios nariai bus nuvažiavę didžiausią atstumą.

 • Greičiausia šeima – į įskaitą įtraukiama tik dviejų greičiausių šeimos narių laikai. Jeigu finišuoja mažiau nei du komandos nariai, rezultatas nėra įskaitomas. Laimės ta šeima, kurios dviejų greičiausių narių finišo laikas bus trumpiausias.
 • Sportiškiausia šeima– Į įskaitą įtraukiama bendras visų šeimos narių įveiktas atstumas kilometrais. Laimės ta šeima, kurios nariai bus nuvažiavę didžiausią atstumą.
 • Mokyklų grupė:

o   Masiškiausia mokykla – į įskaitą įtraukiamas bendras visų komandos narių įveiktas atstumas kilometrais. Laimi mokykla, nuvažiavusi didžiausią atstumą.

o   Greičiausia mokykla – kiekvienos komandos įmamas penkių greičiausių dalyvių finišo laikas pagal amžiaus grupes. Susumavus rezultataus laimės ta komanda, kurios bendras trasos įveikimo laikas bus trumpiausias.

 • Vaikai – vedama atskirai berniukų ir mergaičių įskaita pagal amžiaus grupes.
 • Riedučiai – vedama atskirai vyrų ir moterų, berniukų ir mergaičių įskaita.
 1. Varžybose naudojama elektroninė laiko registracijos sistema. Visi dalyviai turės pritvirtinti prie vairo starto pakete pateikiamus dalyvio numerius, taip pat laiko matavimo daviklius, pagal kuriuos bus matuojamas jų trasos įveikimo laikas.

Visiems grupių dalyviams starto laikas yra bendras (žr. renginio programą) – t.y. kai vyr. teisėjas duoda leidimą startuoti. Finišo laikas fiksuojamas kertant starto-finišo arkos rezultatų registravimo kilimėlį.

VII. SAUGUMAS TRASOJE

 1. Visiems etapų dalyviams privalomi dviratininko šalmai. Rekomenduojama dėvėti dviratininko pirštines.
 2. Varžybose dviračių pasirinkimas yra laisvas. Rekomenduojama kanų (MTB), hibridiniai, miesto dviračiai. Visi dviračiai privalo būti techniškai tvarkingi, su veikiančiais priekiniais ir galiniais stabdžiais.

Riedučių rungtyje dalyviai turi dalyvauti riedučiais.

VIII. DALYVIO ATSAKOMYBĖ

 1. Varžybų dalyvė (-is) (toliau tekste – dalyvis), atsiimdami starto numerius, savo parašu patvirtina, kadperskaitė šiuos nuostatus, supranta juos, besąlygiškai pritaria jų turiniui ir pasižada juos vykdyti.
 2. Dalyvis patvirtina, kad Vilnius GP lenktynėse dalyvauja laisva valia, niekieno neverčiamas ir pasižada laikytis varžybų nuostatų bei kitų legalių organizatorių, teisėjų, medicinos personalo ir apsaugos darbuotojų reikalavimų, žino, kad už taisyklių ar kitų reikalavimų nesilaikymą gali būti pašalintas iš varžybų ir diskvalifikuotas.
 3. Savo parašu dalyvių registracijos lape,dalyvis pripažįsta, kad Vilnius GP dviračių lenktynės yra sporto varžybos su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu ir gali būti sužalojimo ir su tuo susijusio invalidumo, ilgalaikio sveikatos ir darbingumo praradimo ar net mirties priežastimi ir supranta dalyvavimo sporto varžybose galimų pasekmių rizikos laipsnį sau ir savo privačiai nuosavybei.
 4. Dalyvis patvirtina, kad yra pakankamai treniruotas (moka važiuoti dviračiu ir žino važiavimo dviračiu eismo taisykles) ir sveikas, ir nėra argumentuotų kvalifikuotų medicinos specialistų draudimų draudžiančių jam įveikti pasirinktą distanciją šiose dviračių lenktynėse. Dalyvis atsisako nuo bet kokių pretenzijų organizatoriams, susijusiomis su jo sveikatos ar gyvybės klausimais. Dalyvis prisiima sau bet kokią riziką, susijusią su dalyvavimu šiose varžybose, įskaitant oro sąlygas, sugadintą inventorių, kelių būklę, kontaktų su kitais dalyviais riziką, bei riziką, kuri gali kilti dėl aplinkinių neapdairumo, aplaidumo, bei dėl trečių asmenų veiksmų. Taip pat dalyvis pasižada, kad lenktynių metu jo elgesys nesukels pavojaus kitų dalyvių ir organizatorių bei trečios šalies (varžybų rajono vietinių gyventojų, žiūrovų ir kt. asmenų) gyvybei, sveikatai ir nuosavybei bei gamtinei aplinkai.
 5. Dalyvis privalo susipažinti su lenktynių nuostatais, trasa ir žinoti, kad varžybų trasoje gali vykti automobilių ir kitokių transporto priemonių eismas ir įvertinti su tuo susijusią dalyvavimo varžybose riziką, bei laikytis kelių eismo taisyklių ir imtis būtinų priemonių visų eismo bei kitų varžybų dalyvių ir žiūrovų sveikatos bei jų privačios nuosavybės saugumui užtikrinti.
 6. Dalyvis prisiima pilną atsakomybę dėl galimų lenktynių incidentų (įskaitant, bet neapsiribojant griūtis, traumas, susidūrimus su žiūrovais, gyvūnais, stovinčiomis ar judančiomis transporto priemonėmis, kitais kelio įrengimais (statiniais) ar trasoje esančiais objektais) bei galimų sveikatos sutrikimų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su dalyvavimu Lenktynėse. Registruodamiesi dalyviai patvirtina, kad prisiima visą šiame punkte minimą atsakomybę ir, kad laikosi Lietuvos Respublikos sporto įstatyme numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų.

VARŽYBŲ ATŠAUKIMAS

 1. Vilnius GP atskirų etapų organizatoriai gali atšaukti etapą (to etapo nuostatais numatytais pagrindais ir tvarka) iškilus “Force majeure” nepaprastoms aplinkybėms, kurių negalima nei numatyti arba išvengti, nei kuriomis nors priemonėmis pašalinti. Tai gali būti stichinės gamtos nelaimės (uraganai, potvyniai, smarkios liūtys), teisėti ar neteisėti valstybės  valdymo  institucijų veiksmai ir kitos renginio organizavimui ir dalyvių saugumui grėsmę keliančios kliūtys.

Renginio atšaukimo atveju dalyviams Vilnius GP starto mokestis nėra grąžinamas ir renginys neperkeliamas į kitą datą. Rėmėjams paramos lėšos negražinamos. Atšaukimas ir informaciją apie kitus svarbius įvykius skelbiamas atskirų etapų interneto tinklalapiuose ir vilniusgrandprix.lt tinklalapyje bei pagal galimybes žinias